View all publications

He Mihi

Ka hoki ki te tīmatanga, ko te pū, ko te weu, ko te more, ko te aka. E takoto mai ngā atua nei ko Ranginui ko Papatūānuku, kei waenganui tonu ā rāua tamariki e noho ana, e whakaora tonu ana. Tēnei te hono hei tūhono i a tātou, kia tūhono, kia tūtaki, kia whiti te noho tahi e, Tihei mauri ora!

ō tātou mate tuatini, i takoto mai ai i roto i te kōpū o te whenua, e tika ana hei poroporoaki i a rātou. āpiti hono, tātai hono, te hunga mate ki te whenua; āpiti hono, tātai hono ko te whenua ki te hunga ora.

E ngā iwi, e ngā mana, ka huri ngā mihi ki a koutou. Ahakoa te kaupapa taiao, te kaha ki te kōrero tahi me te mahi tahi, kāore he hua i tua atu. Te tiaki i ngā āhuatanga katoa o te tangata me te taiao kia āhei ai te tokorua te puāwai tahi mo ake tonu atu.

Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

We return to the beginning, where life itself began, and, like the development cycle of a plant, earth transformed itself into various stages of evolution. Papatūānuku and Ranginui lay together with their children, and today continue to dwell and sustain all people. This relationship joins people and the land, it binds us and it joins us so that our co-existence will flourish. Long live this life force!

Our many deceased who lie in the belly of the land, it is right that they be appropriately eulogised. Let the deceased then be united with the earth below. So, too, let us, the living, be united with the land above.

All peoples, all authorities, our acknowledgement goes out to you. There are many environmental issues to be balanced, there is therefore no greater asset and benefit to the environment than being able to talk and work together. Through looking after the needs of the environment and people, the two will continue to flourish and sustain each other.

Greetings to you, greetings to us all.